Jak to u nás vypadá

Naše prostory vybavujeme podle potřeb dětí. Chceme, aby se cítily příjemně a bezpečně. Veškerý nábytek je výškově přizpůsoben. Vše je dosažitelné. Materiál a montessori pomůcky, kterým jsou třídy vybaveny, jsou přehledné, lákavé, připravené k prozkoumání.

Co v našich třídách najdete?

Funkční kuchyňku

Prezentuje oblast praktického života. Děti mohou mýt nádobí, podílí se na přípravě svančin. Přelévají, přesývají, míchají, utírají. Všechny činnosti vedou k rozvoji sebeobsluhy. Jsou také nácvikem čtení (posloupnost činností je z leva do prava), psaní (domácí činnosti rozhýbávají velké klouby - Ramenní - například leštění zrcadel, utírání prachu, loketní - vytírání mís, hnětení těsta, zápěstní - mazaní pečiva, přesývání). Koordinují činnost ruky a oka (navlékání korálků). Prohlubují trpělivost i sociální vztahy.

Pracovní stůl

Stejně jako kuchyň, patří stůl do oblasti praktického života. Děti nacvičují reálné činnosti, pracují se skutečným nářadím, které je pouze zmenšené. Zatloukají hřebíky, řežou, šroubují.

Smyslovou komodu

Je vybavena materiály, které rozvíjí smysly. Každá nabízená pomůcka izoluje jednu vlastnost. Děti bystří své smysly skrze zkoumání - růžová věž (stavbou věže z kostek se trénuje trpělivost, prostorová představivost), sluchové válečky (rozvoj sluchu v předškolním věku napomáhá sluchové analýze, tedy například hláskování či slabikování), trojúhelníky (podporují kreativitu, ukazují rozklad a možnosti tvarů).

Jazykový kout

Slouží k rozvoji slovní zásoby, obrazotvornosti, k prvnímu poznání písmen, k psaní a čtení. Písmena děti zajímají již okolo 3 roku, mají takzvané senzitivní období - tedy období, kdy jsou schopny přijmout a osvojit si jakoukoliv dovednost bez větší námahy. Tato období se snažíme podchytit a plně využít.

Matematická oblast

Matematika se často jeví jako složitá věda. Pro mnoho lidí vypadá abstraktně. Každá z pomůcek, které pro děti připravujeme, izoluje jednu matematickou operaci. Pomůcky jsou seřazeny od jednoduchých k složitějším. Počátky práce s čísly jsou mechanické - dětem tak činnost projde skrze ruce a snáze se zapíše do mozku. Velký důraz klademe na pochopení kvantity čísel - učíme se hravě, hrajeme představovací hry s početními tyčemi, do učení zapojujeme svalovou pamět - jaké máš číslo, tolik udělej kroků.

Kosmická nauka

Propojuje poznatky o Vesmíru, planetách, životě na Zemi, dějinách, fauně a floře. Pomocí montessori materiálů - mapy, glóby, vývojové puzzle,obrázky, atd. - vytváříme a prožíváme příběhy a poznáváme zákonitosti fungování Vesmíru. Využíváme přírodu a její dary. Podněcujeme děti k zvědavosti, zkoumání a "přicházení věcem na kloub."

"Chcete mít svobodné, empatické, zdravě sebevědomé dítě?"
Pak je pro vás Mufánkov tou správnou volbou!
Přihlásit online

Mufánkov

Prostor pro děti s názorem.