Dětská skupina Mufánkov

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006971

Projekt DĚTSKÁ SKUPINA MUFÁNKOV CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006971 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.


Mufánkov

Prostor pro děti s názorem.