PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY MUFÁNKOV

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016509

PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY MUFÁNKOV je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zachování provozu stávající dětské skupiny, čímž dojde k zachování rozšířených služeb péče o dítě v místě realizace projektu. Zachování těchto služeb povede ke zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi předškolního věku.


Mufánkov

Prostor pro děti s názorem.