Podpora inkluze ve školce Mufánkov

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000656

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.


Mufánkov

Prostor pro děti s názorem.