Principy 

                                                  mateřské školy Mufánkov

V první řadě je pro nás důležité provázet děti tak, abychom nepoškodili jejich osobnost. Je pro nás důležité pomáhat dětem hledat jejich přirozené talenty a silné stránky a ty podporovat a dále rozvíjet.

 …

K objevení a kultivaci přirozeného talentu a silných stránek je třeba provést dítě několika tematickými celky hravou formou a nenásilně tak, aby v dětech nevznikl nevyžádaný blok. Nejvíce osvědčený způsob, který se nám za léta pilování a upravování na míru nejvíce osvědčil, je metoda Montessori a specifický (inkluzivní) přístup ke každému dítěti. Dále popisujeme v několika bodech základní pilíře naší metody:

o sobě

Samostatnost a sebepoznání

Samostatnost přináší pocit sebevědomí a svobody. Sebepoznání nás učí vyznat se ve svých emocích a podle nich správně, přijatelně reagovat na situace, které nás denně potkávají. Tyhle hodnoty považujeme za klíčové a proto pro děti připravujeme takové prostředí, které je podporuje v jejich poznávání, prožívání, zdokonalování.

talent

rozvoj talentu

Hledání talentu je hledáním sebe sama, skládáním svých částí, které mohou dětem pomoci k sebedůvěře, seberozvoji, k poznání, kým jsem a kam mohou směřovat mé budoucí kroky. Považujeme tedy za důležité, snažit se je objevovat již v útlém věku a tím děti podporovat.

smysly a souvislosti

prožitkové a smyslové učení

 Prožitkové učení, poznávání všemi smysly, poznávání v souvislostech

Smysly jsou tím, díky čemu se orientujeme ve světě. Na jejich rozvoj tedy klademe důraz. Správně připravené prostředí, které vychází z montessori pedagogiky je nám velkým pomocníkem. Děti jsou obklopeny materiálem, který je podporuje ve zkoumání a objevech. Učí se prožitkem, v souvislostech, s využitím pohybu, který je pro ně přirozeným pomocníkem ve vzdělávacím procesu.

spolupráce

spolupráce a vzájemný respekt, empatie, přátelství

Spolupráce a vzájemný respekt, empatie, přátelství

Všichni jsme si rovni, to je základním přístupem v Mufánkově. Průvodci, kteří děti doprovází na jejich cestě, ví a chápou, že nejsou
ničím víc než průvodci životem, pouze mají více zkušeností. Vedou děti s láskou, přátelskou náklonností, s respektem k jejich individuálním potřebám. Jdou příkladem. Jsou empatičtí. Děti tak přirozeně napodobují jejich přístup a tím se učí důležitosti těchto hodnot.

 

svoboda a zodpovědnost

prožití důsledků svých rozhodnutí

 Prožití důsledků svých rozhodnutí.

Všichni jsme svobodnými bytostmi, avšak abychom jimi skutečně mohli být, musíme převzít zodpovědnost za svá vlastní rozhodnutí. Toto přesvědčení se snažíme vštěpovat dětem. Děti se tak mohou svobodně rozhodnout kdy, co, kde a s kým chtějí dělat.

Jejich zodpovědností pak je činnost dokončit a vše uvést do takového stavu, v jakém si
materiál/práci vzaly.

 

individualita a inkluze

individuální, inkluzivní přístup ve skupině

Individuální, inkluzivní přístup ve skupině max. 15 dětí a 3 průvodců

Věříme, že děti potřebují péči, lásku a pocit bezpečí. Pro to, abychom dokázali vytvořit prostředí, které bude naplňovat tyto potřeby je
nutná menší skupina dětí, ve které každý dokáže najít své místo. Neméně důležití jsou průvodci. Musí být pro svou práci nalazení a
odpočinutí. Proto máme v Mufánkově menší skupinu dětí.

 

hravost a spontánnost

hravost, tvořivost, prostor pro spontánní hru

 

Život má být oslavou radosti a dětský čas prostorem pro hru. V
Mufánkově věříme, že hra je něčím, co zásadním způsobem rozvíjí dětský
potenciál, motoriku těla i ruky, rozum i intelekt. Proto pro ni necháváme
dostatek prostoru, stejně jako pro tvoření, které pomáhá hledat naše
talenty, učí nás trpělivosti, soustředění, samostatné práci i
kooperaci. Tyto nástroje tedy považujeme za neopomenutelné součásti
dětského učení

demokracie

principy demokratické kultury

Principy demokratické kultury

Necháváme děti spolurozhodovat o programu dne. O tom, zda chtějí spát
či ne. O tom, co budou v rámci svačin jíst a kolik. Dáváme jim tolik
volnosti, kolik jejich věk unese. Ptáme se na jejich pocity, potřeby,
názory. Vedeme je k otevřenosti i úctě k ostatním, k pochopení, že
každý jsme jedinečný a i když jsme každý trochu jiný, je to v pořádku.
Protože věříme, že toto je způsob, jak z dětí vyrostou zodpovědní
dospělí, kteří budou znát sami sebe a stanou se tak tvůrci svých
vlastních životů