O MUFÁNKOVĚ

Objevy a poznání světa

Pracujeme ve společném respektu a úctě, čímž vedeme děti k poznání své vlastní hodnoty, k sebedůvěře, k porozumění svých potřeb, k pochopení pocitů a nálad svých i druhých. Respektujeme se navzájem, navzdory sociálním, etnickým i názorovým rozdílům.

Učíme se, jak spolu vycházet a chovat se k sobě i druhým s láskou a respektem. Zjišťujeme, že věci (a občas i problémy) se dají řešit různými způsoby. Objevujeme krásu a rozmanitost přírody a vysvětlujeme si, jak se máme chovat k životnímu prostředí.

Naším Velikým pomocníkem při cestě k objevování je Montessori pedagogika, ze které vycházíme, avšak nenecháváme se jí svazovat a není pro nás dogma. 

Více (klikněte pro rozbalaní či sbalení)

Montessori pedagogika nám pomáhá připravovat podnětné prostředí, uzpůsobené dětem tak, aby se v něm cítily pohodlně a bezpečně. Vybavení školky je zpracované s ohledem na potřeby dětí. Veškeré dostupné pomůcky jsou proto v dosahu a dohledu dítěte tak, aby si dítě mohlo vše svobodně prohlédnout, osahat a vyzkoušet.

Necháváme děti zkoumat, objevovat, hrát si a být samy sebou. Pokud dítě nejeví zájem o konkrétní činnost, není nuceno se na ní participovat, naopak je mu nabízeno několik jiných činností, nebo je mu dán prostor pro seberealizaci (každý někdy nemá svůj den).

Klademe si na srdce předat dětem hodnoty a způsoby, na kterých stojí současná společnost. Proto je mufánkov PRVNÍ DEMOKRATICKOU MATEŘSKOU ŠKOLOU v České republice. Rozvíjíme v dětech souhrn dovedností, znalostí, hodnot a postojů, které by měly být vlastní každému občanovi v demokratické společnosti (analytické a kritické myšlení, empatie, naslouchání, flexibilita, jazykové a kumunikační dovednosti, spolupráce, řešení konfliktů, otevřenost ke kulturní rozmanitosti, respekt, sebedůvěra, odpovědnost, apod.). Děti se mohou participovat na rozhodnutích, která se přímo týkají chodu školky, učí se principům volby a důsledkům (hravou formou).

 

Náš příběh

Raději bych dal „Naše cesta“

 

Naše školka vznikla v roce 2012. Srdcem celé školky je Dita Castrillo. V té době, tedy v roce 2012, měla Dita dvouletého syna a snažila se najít mu láskyplné místo, kde se o dítě nejen dobře postarají, ale také jej něco naučí. Po několika nezdarech s hledáním takové školky se tedy Dita rozhodla, že si založí vlastní školku. Následovalo dlouhé studování a objevování, jak správně vést děti.

K založení smysluplné školky, vedené srdcem je však potřeba i někdo, kdo dá pozor na back office, a tak do školky přibyl Václav Dvořák. Ač se to na první pohled možná nezdá, Dita a Václav jsou sestra a bratr, a věřte, že vést podnik se sourozencem není žádný med.

Následovalo mnoho let společné práce, příchody a odchody dalších členů týmu, nespočet absolvovaných kurzů a školení, prohlubování vědomostí a znalostí. Nechyběly ani spolupráce se specialisty na předškolní výchovu, s dětskými psychology, s vývojovými psychology, odborníky na demokratickou kulturu, logopedy, řediteli a učiteli různých mateřských i základních škol a tak dále. To vše kvůli jedinému cíli: ______________- doplnit 😀

 

Filozofie a mise školky

Pomáháme vašim dětem objevovat, růst a učit se

Máme partnerský přístup a respektujeme tělesný i duševní vývoj dítěte. Nehodnotíme, nemanipulujeme. Věříme, že dítě je tvůrcem sebe sama.

Podporujeme děti v samostatnosti. Dopřáváme jim dostatek času pro nasycení potřeby „já sám!“ Děti se mohou podílet na běžných denních činnostech – prostírají si stůl, připravují si svačinky, myjí nádobí, stelou si postýlky. Samostatnost dětem dodává pocit jistoty, vlastní důležitosti, potřebnosti.

Využíváme celostního učení. Do procesu učení zapojujeme všechny smysly. Nové informace se pohybu lépe zapisují do svalové paměti. Dochází tak nejen k zábavnějšímu, ale i trvalejšímu zapamatování.

Děti mají možnost volby a samy si vybírají kde, s čím, s kým a na čem budu pracovat. Za průběh a dokončení práce přebírají zodpovědnost. Už od dětství se tak učí základním životním hodnotám.

Skupina je věkově smíšená. Navštěvují ji děti od 2 do 6ti let. Věková rozmanitost skupiny vede děti k lepší spolupráci i k rozvoji sociálních vazeb. Starší děti jsou pro mladší děti vzorem, učí je a pomáhají. Mladší děti mají ve starších dětech vzory.

Prostředí školky je připravené na míru dětem, protože jen v připraveném prostředí, kde je učitel průvodcem a rádcem, může z dítěte vyrůst osobnost s respektem k okolí.

CHCETE MÍT SVOBODNÉ, EMPATICKÉ A ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ DÍTĚ? PAK JSME PRO VÁS SPRÁVNOU VOLBOU!