Jak to v Mufánkově chodí

Ve školce jako doma

Spokojené a kompetentní dítě

Nejdůležitější je pro nás spokojené, svobodné, empatické a zdravě sebevědomé dítě, které se i v jiném prostředí cítí stejně dobře jako doma. Dítě, které podporujeme na jeho cestě za sebepoznáním, samostatností i empatií k druhým a motivujeme ho v objevování a rozvíjení vlastních přirozených talentů. Pomocí prohlubování jeho vrozených i získávaných kompetencí ho připravujeme na rychle měnící se budoucnost a orientaci v aktuálním i budoucím světě.

klidný a bezpečný přístav

Vybavení pro všechny dětské potřeby

Všechny naše prostory jsou vybaveny podle potřeb dětí a snaží se být mnohem víc než běžná školka – naopak připomínají klidné domácí prostředí, na které jsou děti zvyklé a v němž se cítí dobře. Rozsáhlý prostor tří tříd je vybaven nábytkem, který je dětem výškově i funkčně přizpůsoben, Montessori materiály a pomůckami, které jsou dětem volně k dispozici, stejně tak jako podklady pro tvoření a nejrůznější kreativní činnosti. A protože i děti mají občas potřebu být samy a uniknout z rušného prostředí ostatních, najdou u nás i klidný, útulný koutek s knihami a polštáři, kde mohou mít čas jen na sebe a na své starosti či myšlenky.

respect all — fear none

Hodnoty a principy současné společnosti

Snažíme se u dětí rozvíjet analytické a kritické myšlení, jazykové a komunikační schopnosti, respekt, empatii i sebedůvěru, otevřenost ke kulturní rozmanitosti, schopnost spolupráce, odpovědnost – jednoduše vlastnosti, schopnosti a hodnoty, které by měly být vlastní všem občanům moderní demokratické společnosti. Mufánkov je díky tomuto přístupu první demokratickou mateřskou školou v ČR. Děti se tak pravidelně podílejí na rozhodnutích, která ovlivňují každodenní chod školky a hravou formou se učí principům volby a jejím důsledkům.  

věci všední a nevšední

Společný růst i cesta k samostatnosti 

Děti nerozdělujeme podle věku – najdete u nás smíšené skupiny od 2 do 6 let. Jedině tak se děti naučí spolupráci i samostatnosti, rozvinou své sociální schopnosti a stávají se ohleduplnější a empatičtější k ostatním. Nepřehlížíme jejich přirozenou potřebu „já sám“, a tak si u nás samy připravují svačinky, uklízí stůl po jídle či stelou postele. Nekritizujeme ani nesrovnáváme individuální tělesný ani duševní vývoj dítěte a nemanipulujeme s ním samotným ani s rodiči – každé dítě má jiné potřeby, kterým se snažíme s ohledem na okolí vyjít maximálně vstříc.

Venku skoro v každém počasí

Pozitivní vztah k přírodě, která nás obklopuje

Jak často je to jen možné, trávíme s dětmi čas venku – na běžných hřištích nás ale najdete málokdy. Raději necháváme děti objevovat svět kolem sebe na trávníku, mezi stromy, zkrátka v přirozeném prostředí, kde mohou nasávat nové zážitky a zkušenosti a osvojovat si pozitivní vztah k přírodě. Nedaleko naší školky se nachází lesopark Stromovka a rozsáhlý Letenský park, kde děti načerpají čerstvý vzduch, přirozeně a zdravě se unaví, a zároveň se naučí spoustu nového efektivněji než z knih mezi čtyřmi stěnami. 

Jak to v Mufánkově vypadá

interiér

Společenská místnost

V naší společenské místnosti se děti setkávají, smějí se a tvoří společně! Je to místo plné radosti, kreativity a vzájemného sdílení. Umožňujeme dětem budovat přátelství a sociální dovednosti prostřednictvím her, společných aktivit a zábavy. Naše bezpečné a inspirativní prostředí podporuje spolupráci, výměnu nápadů a rozvoj komunikačních schopností.

interiér

Pracovna

 V pracovní místnosti se rodí nové myšlenky a děti objevují svůj potenciál! Je to místo plné kreativity, učení a rozvoje. Naše pracovní místnost nabízí dětem prostor pro samostatné i skupinové aktivity, které podporují jejich kognitivní schopnosti, jemnou motoriku a fantazii. S pomocí našich zkušených pedagogů děti vytvářejí umělecká díla, řeší hádanky a rozvíjejí své dovednosti.

interiér

Kuchyňka

Naše kuchyňka je plná vůní, chutí a radosti z vaření. Děti se zapojují do jednoduchých kuchařských aktivit, jako je míchání, krájení nebo zdobení. Učí se spolupráci, hygieně a základům výživy, a zároveň si vytvářejí vzpomínky na společné chvíle strávené u pánvičky.

interiér

Odpočívárna

V útulné místnosti na odpočinek děti nalézají klid a regeneraci! Je to místo, kde děti mohou odpočívat, relaxovat a nabrat novou energii pro další dobrodružství. Naše odpočinková místnost je vybavena pohodlnými matracemi, příjemným osvětlením a uklidňující atmosférou. Děti zde mohou relaxovat, poslouchat příběhy nebo si odpočinout po náročném dni plném zábavy a učení. S pomocí našich pedagogů se děti učí, jak se uvolnit a získat klidnou mysl.

Principy

Rozvoj talentu

Během hledání a objevování talentu hledají děti především samy sebe a svou vlastní osobnost. Díky nalézání a skládání jednotlivých částí dochází u dětí k rozvoji sebedůvěry a k poznání, kým jsem a kam mohou směřovat mé budoucí kroky.

Prožitkové a smyslové učení

Díky smyslům děti poznávají svět a učí se v něm orientovat. Na jejich rozvoj proto klademe velký důraz a připravujeme pro děti takové prostředí, které jim umožňuje učení pomocí prožitků a za využití všech smyslů. Ty využívají při zkoumání a objevování, a především jim umožňují poznávat okolí v širších souvislostech.

Spolupráce, empatie, přátelství

V Mufánkově jsou si všichni rovni. Nenajdete tu učitele či vychovatele, ale průvodce, kteří děti provází na jejich cestě životem. Průvodci jsou k dětem empatičtí, vedou je s láskou a přátelskou náklonností i respektem k individuálním potřebám. Díky svým zkušenostem jsou pro děti příkladem a vzorem – děti tak jejich přístup přirozeně napodobují a učí se samy stejným hodnotám.

Svoboda a zodpovědnost

Ukazujeme dětem, že jsme všichni svobodnými bytostmi, které ovšem musí nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Děti se tak učí samostatně rozhodnout, za jakých okolností se budou věnovat určité činnosti a jaké to pro ně i pro okolí bude mít důsledky. Zároveň se tím učí zodpovědnosti činnost dokončit a následně uvést vše do původního stavu (uklidit hračky, vrátit pastelky na své místo apod.).

Hravost, tvořivost, spontánní hry

Čas a prostor pro hru je pro děti stejně důležitý jako pro učení a vzdělávání. Hra zásadním způsobem rozvíjí dětský potenciál, rozum a intelekt i motoriku celého těla. Stejně jako kreativní tvoření dětem pomáhá hledat vlastní talenty, učí je trpělivosti, soustředění, samostatnosti i spolupráci s ostatními.

Principy demokratické kultury

Zajímají nás pocity, potřeby a názory dětí. Adekvátně ke svému věku dostávají dostatek volnosti, a tak je necháváme spolurozhodovat o programu dne, o tom, zda chtějí či nechtějí jít spát nebo třeba o tom, co budou svačit. Vedeme je k otevřenosti a úctě k ostatním, ukazujeme jim jedinečnost a rozdílnost potřeb každého z nás. Snažíme se děti nasměrovat k zodpovědnému, samostatnému a ohleduplnému životu.

Individuální přístup

Věříme, že děti potřebují péči, lásku a pocit bezpečí. Abychom pro ně dokázali vytvořit vhodné prostředí, které bude tyto potřeby naplňovat, je nezbytný individuální přístup. Proto u nás najdete menší skupinky (maximálně 15 dětí a 3 průvodců), ve kterých každý najde své místo.

Náš tým

{Na koho se můžete v Mufánkově obrátit}

Václav Dvořák

Jednatel školky

Dita Castrillo

Jednatelka školky

Markéta Jarošová

Ředitelka školky

Magda Rodryčová

Průvodkyně

Vladimíra Vávrová

Průvodkyně