PROSTŘEDÍ MUFÁNKOVA JE BEZPEČNÉ, PŘÍJEMNÉ, PŘIPRAVENÉ

Jen v připraveném prostředí, kde je učitel průvodcem a rádcem, může z dítěte vyrůst osobnost s respektem k okolí.

MÁME PARTNERSKÝ PŘÍSTUP

Respektujeme tělesný i duševní vývoj dítěte. Nehodnotíme, nemanipulujeme. Věříme, že dítě je tvůrcem sebe sama.

PODPORUJEME DĚTI V SAMOSTATNOSTI

Dopřáváme dětem dostatek času pro nasycení potřeby "JÁ SÁM!" Děti se mohou podílet na běžných denních činnostech - prostírají, připravují si svačiny, myjí nádobí, stelou postýlky. Samostatnost dětem dodává pocit jistoty, vlastní důležitosti, potřebnosti.

VYUŽÍVÁME CELOSTNÍHO UČENÍ

"Ruka je nástrojem ducha." - motto Marie Montessori. V jeho duchu zapojujeme do procesu učení celé tělo, všechny smysly. Nové informace se díky pohybu lépe zapisují do svalové paměti, dochází tak nejen k zábavnějšímu, ale i trvalejšímu zapamatování.

DÁVÁME DĚTEM MOŽNOST VOLBY

Děti si sami vybírají kde, s čím a s kým chtějí pracovat. Za průběh a dokončení práce přebírají zodpovědnost. Už od dětství se tak učí základním životním hodnotám.

SKUPINA DĚTÍ JE VĚKOVĚ SMÍŠENÁ

Do Mufánkova chodí děti od 2 do 6ti let. Věková rozmanitost skupiny vede děti k lepší spolupráci i k rozvoji sociálních vztahů. Starší děti jsou pro mladší vzorem, učí je, pomáhají. Mladší děti mají ve starších své vzory.

PROSTŘEDÍ MUFÁNKOVA JE BEZPEČNÉ, PŘÍJEMNÉ, PŘIPRAVENÉ

Jen v připraveném prostředí, kde je učitel průvodcem a rádcem, může z dítěte vyrůst osobnost s respektem k okolí.


Otevírací doba

Jsme tu pro děti každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin.

"Chcete mít svobodné, empatické, zdravě sebevědomé dítě?"

Pak je pro vás Mufánkov tou správnou volbou!

Aktuality

SUMER CAMP 2017, aneb červnem školka nekončí
Chtějí Vaše děti zažít pohádkové léto plné dobrodružství, cestování a kamarádů?

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Sumer camp 2017 je letní příměstský tábor pro děti od 3 do 7 let. Bude plný cestování, přátelství a dobrodružství. Naším hlavním táborem zůstává Praha 7, v blízkosti Letenských sadů.

● podnětné Montessori prostředí

● rodinná atmosféra

● dobrodružné výlety

● zábava, přátelství, poznání

VYBÍRAT MŮŽETE Z NÁSLEDUJÍCÍCH PROGRAMŮ:

17. – 21. 7. Za tajemstvím staré Prahy

7. – 11. 8. Toulky přírodou

14. – 18. 8. Zálesáčci

Kapacita jednoho turnusu je 16 dětí. S dětmi budou cestovat 2 -3 lektoři. Program probíhá od pondělí do pátku, v čase 8 – 17 hodin.

CENA: 3 490.-

Cena zahrnuje tématický program, cestovné a vstupné, celodenní stravu a pitný režim, výukové a výtvarné materiály.

Přihlášky posílejte na email: info@mufankov.cz

těšíme se na léto s Vašimi dětmi :)

1. RODIČOVSKÝ VEČER
ZAŽIJTE ŠKOLKU OČIMA SVÝCH DĚTÍ

Tomáš Hajzler - "O budoucnosti našich dětí"
Vzdělávání dětí z hlediska jeho využitelnosti v budoucím životě.

Přijďte na besedu o vzdělávání dětí z hlediska jeho využitelnosti v budoucím životě.

KDE: ZŠ Korunovační, Praha 7

info/rezervace: info@mufankov.cz

Mufánkov

rodinné centrum a školkae.