Mufánkov

"POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM."

Slova malého chlapce, díky kterým vypracovala Maria Montessori - Italská lékařka - svůj pedagogický systém.

PROČ SI VYBRAT MUFÁNKOV

  • MÁME PARTNERSKÝ PŘÍSTUP

Respektujeme tělesný i duševní vývoj dítěte. Nehodnotíme, nemanipulujeme. Věříme, že dítě je tvůrcem sebe sama.

  • PODPORUJEME DĚTI V SAMOSTATNOSTI

Dopřáváme dětem dostatek času pro nasycení potřeby "JÁ SÁM!" Děti se mohou podílet na běžných denních činnostech - prostírají, připravují si svačiny, myjí nádobí, stelou postýlky. Samostatnost dětem dodává pocit jistoty, vlastní důležitosti, potřebnosti.

  • VYUŽÍVÁME CELOSTNÍHO UČENÍ

"Ruka je nástrojem ducha." - motto Marie Montessori. V jeho duchu zapojujeme do procesu učení celé tělo, všechny smysly. Nové informace se díky pohybu lépe zapisují do svalové paměti, dochází tak nejen k zábavnějšímu, ale i trvalejšímu zapamatování.

  • DÁVÁME DĚTEM MOŽNOST VOLBY

Děti si sami vybírají kde, s čím a s kým chtějí pracovat. Za průběh a dokončení práce přebírají zodpovědnost. Už od dětství se tak učí základním životním hodnotám.

  • SKUPINA DĚTÍ JE VĚKOVĚ SMÍŠENÁ

Do Mufánkova chodí děti od 2 do 6ti let. Věková rozmanitost skupiny vede děti k lepší spolupráci i k rozvoji sociálních vztahů. Starší děti jsou pro mladší vzorem, učí je, pomáhají. Mladší děti mají ve starších své vzory, učí se nádodobou.

  • PROSTŘEDÍ MUFÁNKOVA JE BEZPEČNÉ, PŘÍJEMNÉ, PŘIPRAVENÉ

Jen v připraveném prostředí, kde je učitel průvodcem a rádcem, může z dítěte vyrůst osobnost s respektem k okolí.

Jak vypadá prostředí MUFÁNKOVA si můžete prohlédnout zde.

Aktuality

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Od října se v Mufánkově uvolní 2 místa. Přijdte se k nám podívat, třeba čekají na Vaše děti!


PONDĚLÍ 10.30 - 11.30

Hravé poznávání světa v MUFÁNKOVĚ.

Básničky, říkadla, práce s montessori materiálem, cvičení - na to vše se můžete těšit!

CENA: 150,-/lekce, platba dopředu za cyklus 6ti navazujících lekcí.


MONTESSORI PRACOVNY

Práce s montessori materiálem, v připraveném prostředí Mufánkovy školky.

Rodiče! Přijdte pozorovat své děti při aktivitách,které je baví a rozvíjí!

CENA:  1.990,-/10 lekcí /ukázková lekce ZDARMA/

                250,-/ jednorázová lekce v případě volné kapacity