"POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM."

Slova malého chlapce, díky kterým vypracovala Maria Montessori - Italská lékařka - svůj pedagogický systém.

MÁME PARTNERSKÝ PŘÍSTUP

Respektujeme tělesný i duševní vývoj dítěte. Nehodnotíme, nemanipulujeme. Věříme, že dítě je tvůrcem sebe sama.

PODPORUJEME DĚTI V SAMOSTATNOSTI

Dopřáváme dětem dostatek času pro nasycení potřeby "JÁ SÁM!" Děti se mohou podílet na běžných denních činnostech - prostírají, připravují si svačiny, myjí nádobí, stelou postýlky. Samostatnost dětem dodává pocit jistoty, vlastní důležitosti, potřebnosti.

VYUŽÍVÁME CELOSTNÍHO UČENÍ

"Ruka je nástrojem ducha." - motto Marie Montessori. V jeho duchu zapojujeme do procesu učení celé tělo, všechny smysly. Nové informace se díky pohybu lépe zapisují do svalové paměti, dochází tak nejen k zábavnějšímu, ale i trvalejšímu zapamatování.

DÁVÁME DĚTEM MOŽNOST VOLBY

Děti si sami vybírají kde, s čím a s kým chtějí pracovat. Za průběh a dokončení práce přebírají zodpovědnost. Už od dětství se tak učí základním životním hodnotám.

SKUPINA DĚTÍ JE VĚKOVĚ SMÍŠENÁ

Do Mufánkova chodí děti od 2 do 6ti let. Věková rozmanitost skupiny vede děti k lepší spolupráci i k rozvoji sociálních vztahů. Starší děti jsou pro mladší vzorem, učí je, pomáhají. Mladší děti mají ve starších své vzory.

PROSTŘEDÍ MUFÁNKOVA JE BEZPEČNÉ, PŘÍJEMNÉ, PŘIPRAVENÉ

Jen v připraveném prostředí, kde je učitel průvodcem a rádcem, může z dítěte vyrůst osobnost s respektem k okolí.


Otevírací doba

Jsme tu pro děti každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin.

"Chcete mít svobodné, empatické, zdravě sebevědomé dítě?"

Pak je pro vás Mufánkov tou správnou volbou!

Aktuality

KROUŽKY V MUFÁNKOVĚ
Pojďte dělat věci s láskou ... vařit, chodit, zkoumat - v Mufánkově jsme pro Vás na tato témata připravili kroužky, koukněte se na ně!

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
Od října se v Mufánkově uvolní 2 místa. Přijdte se k nám podívat, třeba čekají na Vaše děti.

MONTESSORI PRACOVNY
Práce s montessori materiálem, v připraveném prostředí Mufánkovy školky.

Rodiče! Přijdte pozorovat své děti při aktivitách,které je baví a rozvíjí!

CENA:

  • 1.990,- /10 lekcí /ukázková lekce ZDARMA/
  • 250,- / jednorázová lekce v případě volné kapacity

Mufánkov

rodinné centrum a školkae.